Skip to main content
Blog

Milieuvriendelijke koelinstallatie

Milieuvriendelijke koelinstallatie

Een complete koelinstallatie om het gebouw tussen de 0 en 2 graden Celsius te houden

Voor het project ND Logistics in Nieuwegein verzorgt Voets en Donkers Koeltechniek de complete koelinstallatie om het gebouw tussen de 0 en 2 graden Celsius te houden. Marc Voets, DGA bij Voets en Donkers Koeltechniek, vertelt: “De uitdaging bij dit project ligt met name in het plaatsen van het grote aantal luchtkoelers. In verband met de gewenste stapelhoogte is hiervoor slechts beperkte ruimte beschikbaar, wat het noodzakelijk maakt goede voorbereidingen te treffen.”

Tezamen met, Pleijsier Bouw, van Dalen installatietechniek, Kemkens Brandbeveiliging en ND Logistics is het project tot in de puntjes uitgedacht. “De voorbereidingsfase verliep uitermate prettig en het gedetailleerde ontwerp werpt nu, tijdens de uitvoering, zijn vruchten af.”

Vanuit de opdrachtgever lag de eis een milieuvriendelijke koelinstallatie te plaatsen, waarbij de hoeveelheid ammoniak niet meer dan 1500 kg bedraagt. “Wij hebben daarom gekozen voor een indirect systeem met Temper als koudedrager. In combinatie met het energiezuinige natuurlijke koelmiddel ammoniak, met een GWP (Global Warming Potential) van 0 heeft sluit de koelinstallatie uitstekend aan op de steeds strenger wordende Europese regelgeving.”

Het familiebedrijf Voets en Donkers Koeltechniek bestaat sinds 1963 en onderscheidt zich doordat de productie en ontwikkeling van componenten in eigen huis plaatsvindt. “Hierdoor kunnen we snel inspringen op behoeften in de markt,” aldus Voets.

Voets & Donkers - Milieuvriendelijke koelinstallatie

Sectoren

Duurzaamheid

Voets & Donkers - Duurzaamheid

Duurzaamheid is in onze samenleving tegenwoordig erg belangrijk. We ‘moeten’ van het gas af, en ook ons gebruik van elektriciteit proberen we zoveel mogelijk te beperken. Bij Voets & Donkers leveren we met onze installaties op drie manieren een bijdrage aan duurzaamheid: we maken gebruik van natuurlijke koudemiddelen, we ontwikkelen energiezuinige installaties en we maken warmteterugwinning mogelijk.

Meer informatie
Voets & Donkers