Skip to main content
Blog

Nieuw distributiecentrum Lidl voorziet in eigen energie

Nieuw distributiecentrum Lidl voorziet in eigen energie

Een project dat voldoet aan het BREEAM NL Outstanding-certificaat

Supermarktketen Lidl heeft een naam hoog te houden als het gaat om duurzame huisvesting. De nieuwste loot aan de stam is het Lidl-distributiecentrum (DC) in het Gelderse Oosterhout, dat goed is voor een BREEAM NL Outstanding-certificaat. Hier enkele fragmenten uit het stuk dat gepubliceerd is op koudeenluchtbehandeling.nl, een website van RCC K&L (Refrigeration & Climate Control Koude & Luchtbehandeling). De tekst is van Harmen Weijer en het hele artikel vindt u via deze link.

Het nieuwe bedrijventerrein Park15, vlak naast de rijksweg met hetzelfde nummer, valt direct op dankzij vier windturbines. Hun aanwezigheid wijst op een duurzame omgeving, en binnenkort wordt het windparkje uitgebreid met nog eens vier turbines. Daarvan levert één turbine rechtstreeks duurzaam opgewekte stroom aan het Lidl-distributiecentrum (DC). Dat is nu nog toekomstmuziek, maar op het bouwterrein van Lidl zijn de contouren van het nieuwste distributiecentrum (DC) al volledig zichtbaar.

Een van de grootste distributiecentra

“We bouwen een distributiecentrum van ruim 54.000 m², dit is het grootste DC van Lidl in Nederland en één van de grootste Lidl-distributiecentra in Europa”, vertelt Robert Dierdorp. Hij is projectleider DC-bouw bij Lidl. “Het DC is ook hoger dan we tot nu toe hebben gebouwd. Oosterhout wordt 20 meter hoog, dat is 4,5 meter hoger dan we tot nu realiseerden. Het levert in het centrum een extra laag in de stellingen op, dus meer opslagruimte. En we sluiten hiermee aan op de Europese standaard die Lidl voor zijn distributiecentra hanteert. Bovendien houden we bij de fundering nu al rekening met een eventuele uitbreiding van het zuidwestelijke deel.”

NH₃/CO₂-cascadesysteem

De koeltechniek in de distributiecentra van Lidl valt al sinds enkele jaren op door de redundantie, vertelt Dierdorp. “De koeling moet te allen tijde kunnen blijven doordraaien, dus is er reservecapaciteit ingebouwd. Het NH₃/CO₂-cascadesysteem gebruiken we al sinds de bouw van DC Weert, circa 9 jaar geleden. Nu hebben deze systemen de vervelende eigenschap dat de twee koudemiddelen een grote zoutbal vormen als ze samenkomen, waardoor de installatie vervolgens plat ligt. Daarom gebruiken we sinds 2012 een spraycooler, omdat dit gezien onze bouwwijze minimale risico’s geeft. Dit onderdeel kan eventueel worden gerepareerd, en het gaat slechts om een geringe hoeveelheid NH₃ die intern op circa 1.400 CO₂-leidingen wordt gesproeid. Spraycoolers zijn in dit soort projecten niet echt gangbaar in Nederland. Voets & Donkers Koeltechniek, dat het systeem voor ons in Oosterhout bouwt, was niet direct bekend met het systeem. Deze installateur is er echter dermate enthousiast over dat hij dit cascadesysteem vaker gaat gebruiken.”

Extra koudecircuit

Anders dan in het distributiecentrum in Heerenveen krijgt het DC in Oosterhout voor de koeling een extra koudecircuit. “Standaard krijgen we vanuit Duitsland voorgeschreven dat we een circuit voor -8 °C en een circuit voor -36 °C moeten realiseren. We hebben er hier voor gekozen om ook een circuit voor +4 °C te laten aanleggen. Daardoor kunnen we de kantoren en AGF energie-efficiënter koelen, we hoeven immers niet vanuit -8 °C te gaan koelen. En we maken hiermee ook efficiënter gebruik van de wko.” Dankzij twee buffervaten met 10.000 liter capaciteit voor warm en koud water kan het systeem volledig op water draaien en is glycol niet meer nodig. “Voor ons is koeling primair, dat systeem moet dus altijd blijven draaien. Is er meer warmte nodig dan er wordt geproduceerd door de koeltechniek, dan spreken we de wko-bron aan.”

Bron: koudeenluchtbehandeling.nl
Tekst: Harmen Weijer

Voets & Donkers - Lidl - Installatie Ammoniak
Voets & Donkers - Lidl - Installatie CO2
Voets & Donkers - Lidl

Sectoren

Warehousing

Voets & Donkers Warehousing

Voor elk distributiecentrum of magazijn gelden andere wensen en eisen op het gebied van temperatuur en (ultraschone) luchtcondities. Met onze kennis en ervaring in industriële koudetechniek en luchtbehandelingsinstallaties, kunnen we de kwaliteit en houdbaarheid van de opgeslagen producten optimaliseren.

Meer informatie

Duurzaamheid

Voets & Donkers - Duurzaamheid

Duurzaamheid is in onze samenleving tegenwoordig erg belangrijk. We ‘moeten’ van het gas af, en ook ons gebruik van elektriciteit proberen we zoveel mogelijk te beperken. Bij Voets & Donkers leveren we met onze installaties op drie manieren een bijdrage aan duurzaamheid: we maken gebruik van natuurlijke koudemiddelen, we ontwikkelen energiezuinige installaties en we maken warmteterugwinning mogelijk.

Meer informatie
Voets & Donkers